PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Tutaj powinieneś dostarczyć:

  • opakowania i resztki po chemikaliach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach odpadowych,
  • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • żarówki,
  • baterie,
  • akumulatory,
  • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
  • opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów - max 8 sztuk rocznie,
  • odpady wielkogabarytowe (np. meble): do 1500 kg rocznie na nieruchomość,
  • odpady remontowo-budowlane: do 350 kg rocznie na nieruchomość.

Limity dotyczą przyjmowania odpadów w ramach opłat za wywóz śmieci.

Do PSZOKu możesz także przynieść odpady segregowane poza terminami w harmonogramie.
Muszą być one zapakowane w worki.

Aktualne godziny pracy PSZOK oraz harmonogram odbioru odpadów znajdziesz na stronie Gminy Radziechowy-Wieprz.