EKOMISJAGratulacje, wykonaliście z zespołem wszystkie zadania! Wpiszcie poniżej hasło, które rozszyfrowaliście w ostatnim punkcie gry.


HASŁO: