CIEKAWOSTKIWięcej ciekawostek

POBIERZ

Każdego roku na całym świecie zużywanych jest ok. 100 mld butelek PET, a zaledwie 30 proc. jest ponownie przetwarzanych. Jednak dzięki prawidłowej segregacji, możliwe jest ponowne wykorzystanie tego cennego surowca.

Cykl życia butelki

Plastikowe butelki PET, umieszczane w żółtych workach na TWORZYWA SZTUCZNE, są odbierane od mieszkańców i transportowane do PSZOK. Tam następuje sortowanie odpadów, podczas którego butelki PET są oddzielnie gromadzone. Po wysortowaniu ich, butelki są belowane i transportowane do firm, które zajmują się przetwarzaniem odpadów – tzw. recyklerzy. Dostarczone belki z butelkami PET są ponownie sortowane i czyszczone, by surowiec, który powstanie z przetworzonego PET (tzw. rPET), był jak najwyższej jakości. Następnie butelki są rozdrabniane na płatki, myte i suszone, po czym na nowo są przetapiane w plastik, z którego mogą powstać nowe produkty.Drugie życie butelki PET

Wykorzystane już raz opakowania z plastiku PET nadają się do recyklingu i stanowią cenny surowiec wtórny wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, w tym również ponownie do produkcji opakowań do żywności. Zastosowanie rPET (czyli recycled PET – tworzywo odzyskane w procesie recyklingu zużytych opakować PET) przez producentów oznacza ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach oraz znacznie mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Zastosowanie 50% rPET do produkcji butelki obniża emisję dwutlenku węgla nawet o 43%.