O PROGRAMIE„To dla mnie naturalne” to program zainicjowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w partnerstwie z Gminą Radziechowy-Wieprz, Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Sortownią Surowców Wtórnych PIOTR PLAST – Piotr Figura, Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A., Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz oraz Fundacją „Za górami, za lasami".

Program realizowany był w 2019 roku w formie konkursu dla sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz. Jego celem było zachęcenie mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów. Konkurs wystartował 1 sierpnia i trwał do 30 listopada. W ramach działań edukacyjnych mieszkańcy otrzymywali materiały, takie jak ulotki czy też broszury informacyjne wyprodukowane na materiałach pochodzących z recyklingu. Zwycięzcą konkursu zostało sołectwo Bystra, które zebrało najwięcej poprawnie posegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W nagrodę otrzymało 20 tysięcy złotych, które zostało wykorzystane na zamontowanie monitoringu w lokalnej szkole, by zwiększyć w niej bezpieczeństwo uczniów.

CO ZROBILIŚMY ?

W ramach programu „To dla mnie naturalne” prowadzone były także działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w formie wydarzeń:

STREFY EDUKACYJNE

Podczas Dni Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Święta Gór mieszkańcy mogli wziąć udział w grach i zabawach o tematyce ekologicznej;

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO LOKALNYCH LIDERÓW SPOŁECZNYCH

30 sierpnia 2019 roku odbyło się szkolenie dla sołtysów i radnych z Gminy Radziechowy-Wieprz, które w praktyczny sposób pozwoliło zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z codzienną segregacją odpadów. Dzięki przeprowadzonemu warsztatowi oraz przekazanym ulotkom i bannerom, lokalni liderzy rozpoczęli działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do mieszkańców;

PRAKTYCZNE WARSZTATY SEGREGACJI ODPADÓW SKIEROWANE DO SENIORÓW

27 października odbyło się wydarzenie „Kuchnia Spotkań”, podczas której łączyliśmy gotowanie z segregowaniem. Remigiusz Rączka (kucharz, autor programu promującego polską i śląską kuchnię „Rączka gotuje”) dzielił się z seniorami tajnikami kulinarnymi, a Michał Mikołajczyk (Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) w lekkim i zabawnym tonie podpowiadał, co robić z odpadami powstającymi w czasie gotowania. Taka forma okazała się nie tylko miłym czasem spędzonym w gronie znajomych, ale także skutecznym narzędziem edukacyjnym;

Wszystkie opisane działania przyniosły efekty w postaci większej świadomości w zakresie poprawnej segregacji odpadów i wzrostu poziomu recyklingu w Gminie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania mieszkańcom, Sołtysom i Radnym, i mamy nadzieję, że segregacja odpadów będzie dla Was już zawsze naturalna.